ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол
ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоолын хэрэгжилт
Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дугаар тогтоолын дагуу Цагаанчулуут сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс гаргасан тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2017 оны12 дугаар сарын 06 Цагаанчулуут булаг № Гаргасан шийдвэрийн он сар өдөр дугаар гарчиг Заалтын тоо утга Хэрэгжилт хувь 1 2017.01.16 01 Аймгийн аварга малчнаар тодорхойлж нэр дэвшүүлэх тухай 1 “Аймгийн аварга малчин цол-”оор шалгаруулахаар Арц багийн малчин Буянхүү овогтой Машбат, Дэлгэр багийн малчин Содномдаржаа овогтой Батсайхан , Жавцаг багийн малчин Ойров овогтой Бүдрагчаа нарын сүүлийн жилүүдийн амжилыг үнэлэн нэр дэвшүүлж Аймгийн Засаг дарга Д.Батсайхан-д уламжилсугай .. 2. Шагналд нэр дэвшиж байгаа малчдын шагналын материалыг бүрдүүлж аймгийн Засаг даргад өргөн мэдүүлэхийг сумын ЗД –д үүрэг болгосугай. 1. Арц багийн малчин Буянхүү овогтой Машбаяр,Дэлгэр багийн сумын сайн малчин С.Батсайхан, Жавцаг багийн малчин О.Бүдрагчаа нар аймгийн “Аварга малчин цол”-оор аар шагнагдаж шагналыг аймгийн Засаг даргын орлогч Б.Ариунаа болон сумын ИТХ-ын..
ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн тогтоол